Sara var 14 år da hun mistet moren: – Ønsket hennes var å dø hjemme. Og det gjorde hun