Det er i et brev til blant annet foreldre og foresatte ved Vågan oppvekstsenter det kommer fram at skolen er hardt angrepet av muggsopp. I det samme brevet støtter kommunelegen opp under disse nye opplysningene.

Høye konsentrasjoner av muggsopp

I kommunestyremøtet 1. oktober besluttet kommunestyret i Snillfjord kommune å å leie inn ekstern hjelp for vurdere oppussingbehovet og kostnadene av dette ved Vågan oppvekstsenter. Rapporten fra disse undersøkelsene ble overlevert kommunen 30.oktober, og gjort kjent for kommunestyret i møte på Vågan oppvekstsenter samme dag. Det er denne rapporten som delvis gjengis i brevet som har blitt sendt ut til de foresatte.

Kommunen opplyser i brevet at de nye opplysningene om muggsopp sterkt avviker fra det de tidligere har vært klare over. I rapporten fra firmaet som er hentet inn for å vurdere oppussingbehovet blir det påvist høye konsentrasjoner av muggsopp i deler av bygningen. Det skal være påvist særlig høy konsentrasjon i sokkelen inn mot gymsalen, og det være lavest konsentrasjon i barnehagen.

-Helsefarlig å oppholde seg inne i bygningen

Kommunelegen sin vurdering av situasjonen er at det på sikt er et helsefarlig inneklima ved Vågan, og luftkvaliteten ikke er akseptabel. Kommunelegen vurderer at stenging av skolen er nødvendig. Stengingen tar utganspunkt i at det skal være helsefarlig å oppholde seg flere timer flere ganger i uken inne i bygningen.

På bakgrunn av dette besluttet rådmannen å stenge Vågan skole med umiddelbar virkning fra og med mandag 4.november. Elevene skal overføres til Krokstadøra oppvekstsenter fra samme dag. Barnehagen opprettholder driften til annen løsning foreligger. Barnehagen og toalettene skal isoleres fra resten av bygget.

17 innbyggere mindre, følger flere etter?

Disse opplysningene kommer i etterkant etter at 17 av Snillfjords drøye tusen innbyggere flyttet til Hitra i protest mot skoletilbudet i Snillfjord. Ti skolebarn, ett barnehagebarn og seks voksne pakket snippvesken og flyttet til Hitra da det ble klart at kommunestyret fattet vedtaket om kun å bygge barnehage og ikke 1-4 skole på Hemnskjela. Man kan bare spekulere i om hvorvidt de nye opplysningene vil få flere til vurdere sin fremtid i ytre deler av Snillfjord.