Lokalbutikk med gode tall. Har gjort grep som bremser handelslekkasjen