Wenche har kjempet i 40 år. Storflagget får vente til det første spadetaket er tatt

foto