Har flere hypoteser om hvordan brannen startet

foto