Riksnyhetene melder i dag om hjort som falt ned på bil. På Hitra skjedde en kanskje enda villere hjorte-historie i 2010