Se våre bilder her / Look at our pictures here

Hvordan ser nå denne båten deres ut egentlig? Hvor er de? Hvem er de? Hvordan ser det ut der de seiler omkring? Hvordan ser menneskene ut på den kanten av verden? Ser de noen spennende dyr eller fugler? Hvordan ser fisken ut i Stillehavet? Er det hai der? Har Cato fått langt hår?? Noen spørsmål kan du kanskje finne svar på her, uten å lese!

--

What does this boat look like? Where are they? Who are they? What does it look like where they are? What do the people look like there? Do they see any exciting animals or birds? What does the fish look like in the Pacific? Are there sharks there? Has Cato’s hair grown out? Answers to some of your questions might be found here, without reading!