Resten av totalsummen på 13,6 millioner kroner blir finansiert av moms-kompensasjon på 2,6 millioner kroner.

Området er i dag allerede opparbeidet med 27.000kvadratmeter, men blir nå utvidet med 9.300 kvadratmeter. I tillegg kommer enmolo lengst sør i området.

Masser skalfylles i sjø og danne fyllingsfront som grunnlag for utbygging av kaianlegg medtilhørende fasiliteter i området som vil utgjøre Hitra Kysthavn.

Kaianlegget ihavna skal i etterkant av arbeidene etableres av Kristiansund og Nordmøre Havn,havneselskapet som Hitra kommune er en del av.

Kaianlegget vilbygges med tanke på anløp av Ro-Ro skip som lastes ved spesialtilpasset rampe.Skipsstørrelse som er lagt til grunn er opp til LOA 180m og 10 m dypgang.