Frøya formannskap har i dag vedtatt å bevilge inntil 875.000 kroner (halvparten av investeringen) til utvidelse av Seashells kai i Sætervågen på Dyrøya.

I og med at søknaden kom inn i god tid etter at arbeidet med utbedringer av Sætervågen havn kom i gang, er det ikke bare summen som har rekordpreg over seg. Også saksbehandlingen har skjedd i ekspressfart, noe rådmann Per Gundersen beskrev slik:

«Saksbehandlingen har skjedd mens den opprinnelige saksbehandleren har vært borte i permisjon, og mens entrepreprenøren nærmest har stått med dynamitten i handa. Så behandlingen er spesiell» sa Gundersen, som på spørsmål fra politikerne likevel gikk god for kvalitetssikringen.

Han påpekte at det også ville forstyrre framdrifta i havnearbeidet, hvis man ikke behandlet saken i dette møtet.

Og påpekte: Det er ikke bare Seashell som vil nyte godt av dette, men først og fremst fiskerne i Frøya kommune, sa Gundersen.

Flere kommenterte den store summen som ble bevilget fra næringsfondet, men vedtaket ble gjort enstemmig.

- Vi har bevilget større summer i andre sammenhenger til andre bedrifter, så dette synes jeg er helt greit, sa Helge Borgen (Ap).