- Onsdags morgen – ”dagen derpå” – traff jeg Daniel Johansen på kommunehuset. ”Hvordan går det, Daniel? Ble det kaldt i går”, spurte jeg. ”Jeg ble syk jeg, Berit. Skal hjem og legge meg under dyna”. Jeg lar Daniel stå som eksempel på den dugnadsånden som finnes i kommunen generelt og i planlegging og gjennomføring av kongebesøket spesielt. For Daniel krøp fort ut av dyna og var på kvelden i fullt arbeid med å rigge ned teltet sammen med Sistranda Mannskor.

Slik innleder Frøya-ordfører Flåmo sin tekstlige takk til alles om bidro under kongeparets besøk

- Vi bor i en kommune som er unik på mange måter. Ikke minst har vi en unik evne til å stå sammen når det gjelder som mest, enten vi er frivillige eller lønnet. Forarbeidet og gjennomføringen av kongebesøket involverte en svært stor gruppe mennesker. Det gjelder både representanter for næringsliv og kommune, og det gjelder i høyeste grad de frivillige innenfor lag og foreninger. Som ordfører blir jeg både stolt og rørt når jeg ser det engasjementet dere har for at vi sammen skal vise både gjestfrihet og evne til i fellesskap å løse store oppgaver. Dette kan vi! skriver Flåmo.

- Daniel er nevnt. Jeg bør nevne flere: Ragnhild, Maciej, Gry, Odin Gisle, Gomat Frøya, Tore ogmange flere med ansvaret for alt som fant sted utenfor Innovamar, Sangkoret Havdur med dirigent Elin, kulturskoleelever under ledelse av Gabriella, Toril og FVG-elevene for fantastiske innslag under middagen: Det samme gjelder Hotell Frøya v/ Valborg, Lena og Stig og alle servitører/ kokker og Inge Johnsen og hans folk. Og selvsagt servitørene fra FVG-skole! Og så må jeg ikke glemme ansatte ved Innovamar og samarbeidet med Salmar som har vært helt fantastisk. Helt til slutt: En stor takk til alle ansatte i Frøya kommune og til alle dere som møtte opp på Nordskaget og gjorde kongebesøket til en folkefest.

Hun avslutter med disse ordene:

- Jeg er stolt av dere! Jeg omfavner dere alle og gir dere alle en skikkelig klem.4.juni 2013 blir en dag jeg og vi aldri glemmer.