John Sandvik fra Knarrlagsund er forelder til elever ved Hitra videregående skole og Fillan skole. Han fortviler over at ungene har fått en mye lengre bussrute etter at AtB startet med de nye skolerutene fra 15.august.

- Sønnen min går på videregående i Fillan, og har vært vant til å ta skolebussen kl 07.15 fra Knarrlagsund. Men nå har morgenruten forandret seg radikalt. Mens bussen tidligere kjørte direkte til Fillan bussen må elevene ta bussen kl. 06.25 fra Knarrlagsund og være med hele runden rundt Fjellværøya før de er fremme i Fillan. Da får de en reisetid på 90 minutter på en reise som i utgangspunktet er 13 kilometer, noe som gjør at de blir mer uopplagte når de kommer til skolen. Det er ikke akkurat noe fremskritt, mener Sandvik.

9- klasse får også lengre bussreise

Datteren som går på ungdomsskolen slipper heller ikke unna den lange reisetiden.

- På onsdagene har 9-klasse tidligdag, og må ta samme bussen som videregående-elevene. Det er Hitra kommune som har ansvaret for transporten av ungdomsskoleelevene, og i skolens retningslinjer står det at skoleskyssen skal være maksimalt 75 minutter, sier Sandvik.

- Setter alle kluter til

Han har nå skrevet brev til AtB for å gjøre dem oppmerksom på den lange skoleskyssen. Og FAU ved Fillan skole er i ferd med å sende en henvendelse til kommunen.

- Vi må bare sette alle kluter til, for vi ønsker ikke at ungene skal sitte så lenge på bussen i vinter, sier Sandvik.