Det har nå gått ei drøy uke siden MX-sport Hitra var nødt til å stengedørene. Etter endt budrunde, var det Helge Gåsø fra Frøya som fikkdet vinnende budet på boet. Dette bekrefter bobestyrer og advokat Ola Fossvold.

Om det blir videre drift eller ikke i den nedlagte sportsforretningen, hardet ikke lyktes lokalavisa å få noe svar på.

–Jeg vet ikke om det blir noen videre drift, men et salg i butikken kommer ihvertfallhurtig i gang, sier Fossvold til lokalavisa.

Gåsø på sin side, har ingen som helst kommentar til saken. Gåsø er forøvrig eier av Hitratorget, hvor sportsbutikken hadde tilhold.

Ryddig og fin butikk

-Oppfatningen jeg har rundt konkursen er vel kort sagt at det ble for litemarked for to sportsforretninger på Hitra. Det ble jevnt over litt for lite salg til å skape god lønnsomhet.Butikken vi kom til, var imidlertid ryddig og fin. Den virket svært veldrevetfrem til de levert melding om oppbud, sier Ola Fossvold.

Utestående lønn vil bli dekket

Da konkursbegjæringble innlevert hadde bedriften to ansatte inkludert innehaver Roar Løkkeberg,samt tilkallingshjelp.

- Alle vilfå sin utestående lønn dekt, men erfaringsvis kan dette ta litt tid, sier Ola Fossvold.