Lensmann Stokke kjørte fv.714 fra Trondheim til Hitra i morges, og bestemte seg for å stenge veien for tungtrafikk.

- Det har vært problemer i hele natt med å holde veibanen åpen, og da jeg kjørte var det bare en drøy kjørebane i bredden, sterkt vind og 10-30 meter sikt. Det er veldig vanskelige kjøreforhold som tillot en fart på bare 20-30 kilometer i timen, og mange biler har havnet utfor veien. Hvis det er tungtransport på veien i tillegg kan det oppstå potensielt farlige situasjoner, forteller Stokke.

- Ville ikke kjørt til byen

Politiet vil manuelt stoppe tungtransporten ved Hitratunnelen og Orkanger, mens personbiler får kjøre. Men lensmannen ber bilstene tenke seg om.

- Hadde jeg vært privatperson og skulle kjørt til byen, så ville jeg ikke ha kjørt uten at det hadde vært strengt nødvendig, sier Stokke.