Forskningsprosjektet Orkdalsmodellen startet samtidig med at kreftpoliklinikken ble åpnet i november 2012 og evaluerer blant annet hvordan tilbudet fungerer for den pasientgruppa som får lindrende behandling.

Mer forutsigbart for pasienten

– Det er flere fordeler med å få behandling nærmere der du bor. Reisetida til sykehuset blir kortere, og du får hjelp av helsepersonell som har detaljkunnskap om hjemkommunen din og hvilke ressurspersoner det er mulig å spille på der. Dette gir en mer forutsigbar hverdag, både for pasienter og pårørende, sier klinikksjef Jo-Åsmund Lund ved kreftklinikken ved St. Olav.

Kvaliteten på tilbudet er like god lokalt som sentralt. Poliklinikken i Orkdal er en del av universitetsklinikken i byen, og spesialistene jobber begge steder. I tillegg fokuseres det mye på å heve kompetansen hos fastleger, sykepleiere og helsefagarbeidere ute i kommunene.

Unikt tilbud

Tilbudet i Orkdal er unikt, fordi det er så tett knyttet opp til et forskningsprosjekt og at det er bygd opp helt fra bunnen. Standardisering av pasientforløp er en nøkkel i arbeidet med å skape et godt tilbud.

– Dette betyr at det på forhånd finnes plan for hva som skal skje av utredning, behandling og oppfølging av pasienten, og hvem som har ansvaret av primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Pasientene får en perm med informasjon, blant annet om hvem som kan kontaktes om noe skulle oppstå. For pasienten og de pårørende gir det trygghet, sier prosjektleder for Orkdalsmodellen, Anne Kari Knudsen.

Vurderer livskvalitet

I forskningsprosjektet evalueres blant annet om det lokale tilbudet gir pasienten mer tid hjemme og livskvalitet hos pasient og pårørende. Orkdalsmodellen er først i landet med å lage pasientforløp på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten for pasienter som får lindrende behandling.

– For pasienter som er kronisk syke, og trenger behandling over lang tid, er det ekstra viktig å få være mest mulig hjemme. Det er også et pluss å bli godt kjent med helsepersonalet, sier Knudsen.

Framtidas kreftomsorg

– Orkdalsmodellen peker på framtidas kreftomsorg, og for oss betyr det mye å videreutvikle Orkdal Sjukehus som en del av St. Olav. Ikke minst er det viktig å samarbeide med kommunene som deltar, sier styreleder Milian Myraunet ved St. Olav.

Mandag 12. mai er styrelederen blant deltakerne under et folkemøte om Orkdalsmodellen. Det skjer i Orkdal kulturhus.