Det har lenge versert rykter om at Biomar vil etablere seg i øyregionen, enten på Skarpneset på Frøya, eller Jøstenøya på Hitra. Men Biomar skriver i en pressemelding i dag at de har besluttet å utvide sin produksjonskapasitet med 140.000 tonn per år, og at utvidelsen sannsynligvis vil gjort ved Biomars eksisterende fôrfabrikk på Karmøy.

Vi spurte konserndirektør i Biomar, Jan Sverre Røsstad om hva det betyr for  planene i øyregionen.

- Svært interessant i øyregionen

- Dere investerer nå i ny produksjonslinje på Karmøy. Betyr det at dere skrinlegger planene om fôrfabrikk i øyregionen?

- Det er riktig at et av de meget gode alternativer for vår  lokalisering av ny fôrkapasitet, har vært den svært interessante øyregionen som du beskriver. I  et helhetsperspektiv viste det seg imidlertid at våre analyser tilsa at den forestående økning av kapasitet burde legges til Karmøy. Nå skal det dog gjøres detaljanalyser hvor våre data skal bekreftes, skriver Røsstad til svar.

- Ikke helt utelukket

Men i følge pressemeldingen er det ikke helt utelukket at de bygger en annen plass.

- Flere gode lokaliseringsalternativ har vært vurdert. De siste analyser pågår imidlertid fortsatt, og det kan ikke utelukkes at de siste detaljstudier vil peke på en annen lokalisering. Endelig lokaliseringsvalg blir tatt innen kort tid.

I følge Biomar vil investeringen på Karmøy ligge på mellom 400 og 500 millioner kroner.

Kvingedal vil ikke bekrefte

Andreas Kvingedal, teknisk sjef i Frøya kommune, vil verken avkrefte eller bekrefte at de har vært i kontakt Biomar.

- Vi har vært i kontakt med en stor aktør, men det er ingen avklaring enda. Vi jobber videre med saken og jobber for fullt med å få ferdig en detaljprosjektering av Skarpneset, slik at vi kan legge anleggsarbeidet ut på anbud så snart vi har avtale med en aktør av en viss størrelse, sier Kvingedal.

- Håpet på Jøstenøya eller Skarpneset

Teknisk sjef på Hitra, Dag Robert Bjørshol bekrefter at de har vært i kontakt med Biomar om etablering på Jøstenøya. Og at selskapet også har vurdert Skarpneset på Frøya.

- Jeg ringte Biomar i går og spurte hvordan det lå an, og fikk beskjed om at de ville sende ut en pressemelding i dag. Jeg hadde håpet at de ville bygge på Jøstenøya selvfølgelig. Men det hadde også vært fint om de hadde valgt Skarpneset på Frøya. Det som er bra for Frøya er bra for oss også. Så jeg er litt skuffet, sier Bjørshol.

Men han vil ikke gi opp ennå.

- Jeg leser pressemeldingen som at det ikke er helt utelukket at de kan bygge en annen plass. Derfor vil vi ta kontakt med dem i forhold til det. Det hadde passet fint for oss i forhold til koordineringen med de andre tomtene på Jøstenøya, sier Bjørshol.