Ikke bare skal alle friluftsområder inn på kart. De skal også verdsettes.

- Det betyr at vi skal si noe om kvaliteten på de enkelte områdene, forteller miljøkonsulent Øyvor Helstad, som skal lede arbeidsgruppa.

Det er Miljøverndepartementet, som via fylkeskommunene har anmodet om en slik kartlegging i kommunene.

Helstad påpeker at dette ikke skal være noen friluftsplan, og at det ikke blir snakk om at områdene blir båndlagt på noen måte.

Men med en slik kartlegging vil kommunen ha en god oversikt når arealplaner skal legges, slik at man for eksempel unngår en bit-for-bit nedbygging av områder som har verdi i forhold til friluftsliv og rekreasjon.

Arbeidsgruppen på Frøya skal bestå av:

• Øyvor Helstad, lokal prosjektleder

• Jon Birger Johnsen, kommuneplanlegger

• Silje Lien, arealplanlegger

• Gunhild Riiber, Frøya turlag

• Representant fra Frøya jeger- og fiskeforening

• Tor Gunnar Eriksen, GIS/Kartansvarlig

Helstad sier at hun også ønsker å involvere grendalagene rundt om Frøya i arbeidet.

- Lokalkunnskap blir viktig, sier hun.

Arbeidsgruppa skal møtes første gang i september.