Fillan skole vil til neste skoleår få 61 elever i8-trinn, mot 53 i år. Det fører til plassutfordringer. En lærer lokalavisa harvært i kontakt med er bekymret for at det skal bli for trangt til elevene. Menoppvekstsjef Kjell Roar Sæther ser nå etter gode løsninger.

- Per dato har vi 61 elever til neste skoleår,men dette tallet kan gå opp eller ned før skolestart. Om elevtallet holder seger vi nødt til å gjøre små bygningsmessige ting for å få god plass til elevene,ved å ta ned lettveggene i grupperommene som er i tilknytning tilklasserommene,  sier Sæther.

- I budsjettbehandlingen visste vi at det ville blirundt 60 elever, og at det ville bli marginalt med to klasserom. Vi harforeløpig lagt opp til å ha to klasserom, men vi har også sagt at vi skal gjøreen vurdering av om vi skal dele klassene opp i tre, i løpet av våren, sierSæther.

I fredagsutgaven av Hitra-Frøya (papir og eavis) kan du også lese om at det brygger opp til ny diskusjon om Barmen-elever skal gå på Fillan eller Barman.