Eidsvatnet ligger ved fylkesvei 714, like nordvest (retning Frøya) for Fillan. Vatnet er en mye brukt badeplass på sommeren. Om vinteren brukes vannet ofte av ivrige skøyteløpere.

For å komme seg dit fra Fillan må man følge den sterkt trafikkerte fylkesveien.

Eldres Råd ser derfor behovet for gang- og sykkelvei fra Kystmuseet til Eidsvatnet.

– Bakgrunn for dette er at det allerede eksisterer badeplass og skal opparbeides ny fiskeplass for bevegelseshemmede ved Eidsvatnet, uttaler et enstemmig råd.