Av: Bjørn L. Rønningen

Dyret ble stående i veien etter påkjørsel

foto
Foto: Leserfoto. Send HF TIPS til 2399