Måtte fram med brannslokkingsapparatet etter lynnedslag