- Sist gang den ble utgitt ble opplaget revet bort i løpet av få uker