Biskop Tor Singsaas innledet i dag sin femdagers bispevisitas i Frøya og Hitra. I formiddag har Singsaas hatt møte med alle de ansatte i de fem soknene, mens han nå etter lunsj sitter i møte med menighetsrådet på Frøya.

Biskopen oppfordrer de lokale menighetsrådene til å være mer fleksibel på valg av sted for gjennomføring av gudstjenester.

- Jeg oppfordrer til flere friluftsgudsjtenester, slik de gjør mer av på Hitra. Man må være fleksibel på sted, og folk søker til naturen, sier Singsås i møte med Frøya menighetsråd.

Bispevisitasen fortsetter utover dagen. Singsaas skal besøke frøya sykehjem, mens det etter middag blir møte med frivillige organisasjoner fra Hitra og Frøya ved Hitra misjons- og nærmiljøsenter i Fillan. Kvelden avsluttes med det tilsvarende møte med menighetsrådene i Fillan, Hitra, Kvenvær og Sandstad sokn.