En mann i 50-årene ble lettere skadet da asfaltbilen han kjørte, kom utfor veien og veltet under asfaltarbeid i Fillan onsdag kveld. Lasten veltet utover gangveien langs fylkesvei 714.

SE VIDEO FRA OMRÅDET VED Å KLIKKE PÅ HOVEDBILDET

Arbeidere på stedet anslår mengden asfalt som gikk i bakken på uheldig vis til å være på rundt 10 tonn. Årsaken til veltet er trolig at tungbilen har kommet for langt ut på veiskuldra. Bilen skal ha hatt lav fart da ulykken skjedde.

Foto: Raymond Lervik