Mange spente og forventningsfulle barn og unge gleder seg til å ta fatt på et nytt skoleår i disse dager, men langt i fra alle opplever å ha det trygt og godt på skolen. Det skal det fra og med i høst bli en endring på siden Regjeringen har lovfestet nulltoleranse mot mobbing. En av de som virkelig har fått kjenne hvor alvorlig konsekvenser mobbing kan få er hitterværingen Reidar Olaf Østensen. Nå håper han at hans historie kan hjelpe andre.

Fra første stund

På barnebildene stråler en glad, liten gutt med briller og lyst, krøllete hår til kameraet. Ennå vet ikke gutten hvor tøff hverdagen hans skal bli.

- Jeg hadde en fantastisk barndom med foreldre som var glade i meg. Jeg gikk ikke i barnehage, men hjemme hadde broren min og jeg det fint i lag. Når jeg startet på skolen ble etter hvert hverdagen min til et mareritt, sier Reidar Olaf Østensen (45).

Mobbingen startet i følge Reidar allerede i første klasse ved Barman skole.

I begynnelsen ble han gjort narr av på grunn av brillene sine. Dette ble gjentatt mange nok ganger til at det begynte å gå innpå han.

- Noen dager gikk det ganske greit, andre dager var mobbingen så ille at det var om å gjøre og finne seg en krok og gjemme seg i. Jeg har alltid vært litt annerledes og derfor ble jeg nok et enkelt offer, sin han tydelig berørt.

Når elevene skulle velge lag i gymtimene ble Reidar alltid valgt sist.

- Jeg var i grunnen flink i ulike slags idretter, derfor er det sårt å tenke tilbake på nettopp det.

Reidar ble alltid valgt sist da elevene skulle velge lag i gymtimene. At han i tillegg var flink i ulike idretter gjorde det ekstra sårt.

At Reidars mor var psykisk syk ble også etter hvert brukt som mobbestoff. I følge Østensen var ikke mobbingen kun psykisk, men også til tider fysisk.

Reidar erindrer at han en gang ble sparket i skrittet, en annen gang ble han forsøkt dyttet ned i en søppelbøtte.

Mobbingen av Reidar fortsatte i hele elleve år og opphørte første da han avsluttet det andre året ved Hitra videregående skole.

- På kveldene når jeg lå i senga mi hendte det jeg ønsket å dø, for da ville mobbingen være over for godt. Men så tenkte jeg over at jeg kanskje kom til å bli savnet, og slo det ifra meg.

Reidar forteller at han hadde en flott barndom, men da han startet på skolen ble hverdagen hans til et mareritt.

- Skolen oppfattet ikke mobbingen

I følge Reidar var ikke skolen i den oppfatning at han ble mobbet.

- Det går ikke an at lærerne ikke observerte og visste om mobbingen alle disse årene mener nå jeg. Til tross for at mine foreldre og besteforeldre var innom skolen for å sette en stopper for mobbingen, ble ingenting gjort for å forhindre dette videre. Selv hadde jeg ingen mulighet til å forsvare meg selv.

Mobbingen i fra medelevene fortsatte i følge Reidar da han begynte på Fillan skole og etter hvert Hitra videregående skole.

- I ettertid har en del elever sagt unnskyld for at de var stygge mot meg og vedgått at mobbingen var et problem. Det hadde hjulpet meg veldig hvis flere hadde gjort det samme. Jeg kan ikke tilgi, men en oppriktig unnskyldning er alltid velkommen. Jeg er ikke ut etter å fordele skyld, men ønsker særlig å få en beklagelse og innrømmelse i fra Hitra kommune og skolene for at det var et mobbeproblem.

Sliter psykisk og fysisk

Mobbingen har satt sine spor i Reidar som i dag er bosatt i Trondheim.

- Helt fra jeg sluttet skolen og frem til i dag har jeg hatt store psykiske og fysiske plager, og tanker som jeg knytter opp mot uheldige situasjoner på og rundt skolen. Dette har forsterket seg de senere år. Jeg sliter med angst, negative tanker, konsentrasjonsvansker og dårlig selvtillit. Om nettene gjenopplever jeg mobbingen gjennom mareritt. Jeg har gått til psykolog, lege og fått både hjelp og behandling uten at dette fører frem.

- Tankene over alt som har skjedd kommer stadig tilbake og ødelegger mine muligheter til å leve et naturlig og vanlig liv.

Mobbingen varte i følge Reidar ut hele skolegangen. Det har satt sine spor, og fortsatt gjenopplever han mobbingen gjennom mareritt.

Oppfordrer til respekt

Reidar forteller at han har gruet seg lenge til å fortelle sin historie. Han er redd for å få negative tilbakemeldinger i etter tid.

- Jeg gjør ikke dette med noe lett hjerte. Jeg vil først og fremst fortelle for min egen del, samtidig er denne saken så mye større enn meg. Kanskje kan min historie hjelpe andre.

Han påpeker at i dag blir mange mobbet, ikke kun i skolesammenheng, men også på flere nye arenaer.

- Mitt fristed var å komme hjem, men i dag fortsetter gjerne mobbingen via mobil og internett. Jeg ønsker å si at det ikke er greit å mobbe noen. Livet til de som blir mobbet er like mye verdt som ditt eget.

Østensen ønsker å oppfordre alle til å behandle sine medmennesker med respekt, og inkludere alle i "gjengen". Enten det er i skole- og arbeidssammenheng eller på fritiden.

Han sier at skoleledelse og lærere særlig har et stort ansvar for å forhindre mobbing, men at også foreldre må lære og vise sine barn gode holdninger.

- Husk at konsekvensene kan bli store for den som blir mobbet. Mobbingen føler jeg har ødelagt livet mitt, men nå har jeg lyst til å sette et punktum og komme meg videre i livet.

Reidar forteller at han har gruet seg lenge til å fortelle sin historie, men at han håper hans historie kan hjelpe andre som opplever mobbing.

Har lovfestet nulltoleranse mot mobbing

Nye regler om skolemiljø trådde i kraft den 1. august i år. Loven som regulerer elevenes rettigheter knyttet til skolemiljø og hjelp fra skolen for å få forebygget og stoppet mobbing har blitt endret, og Utdanningsdirektoratet opplyser at med dagens regelendring vil barn og foreldre få et skikkelig sikkerhetsnett dersom skolen ikke følger opp mobbesaker gjennom at fylkesmannen blir førsteinstans for klager fra elever og foreldre. Ordningen skal være enklere, raskere, mer brukerorientert og mer effektiv enn i dag.

Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet vil også få rett til å vedta hva kommunen skal gjøre i enkeltsaker, og rett til å gi tvangsmulkt eller dagbøter for å presse fram endring der det trengs.

- Dersom man mener at skolen ikke gjør det de skal for å sørge for et trygt og godt skolemiljø, kan saken tas videre til Fylkesmannen, opplyser Sør-Trøndelag fylkeskommune på sin hjemmeside.

Elevundersøkelse om mobbing

I 2015 ble det gjennomført en større Ungdata-undersøkelse i øyregionen hvor til sammen 143 ungdomsskoleelever og 140 vgs.-elever svarte på en rekke spørsmål innen ulike tema, deriblant mobbing.

På ungdomsskoletrinnet på Frøya svarte 16 prosent at de blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysning av andre på skolen eller på fritiden minst hver 14. dag.

10 prosent oppga det samme ved den videregående skolen på Frøya.

På ungdomsskoletrinnet på Hitra svarte 7 prosent at de blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysning av andre på skolen eller på fritiden minst hver 14. dag.

5 prosent oppga det samme ved den videregående skolen på Hitra.