Vil selge hele boligområdet til to utbyggere

foto