I klagen skriver Helge Gåsø at han mener Mattilsynet har brutt loven påflere punkter, melder Frøya.no. Blant annet mener utleier Gåsø at regionkontoretikke har lagt til grunn de fastsatte tildelingskriteriene ved tildeling avkontrakt, blant annet ved å vektlegge forhold som ikke fremgår avkonkurransegrunnlaget.

- Innklagede har videre brutt kravet til likebehandling ved at noenleverandører, men ikke alle, fikk anledning til å forhandle. Det anføres også åvære i strid med loven § 5 at valgte leverandørs ytelse ikke var klart definertpå tidspunktet for valg av tilbyder, skriver Gåsø i sin klage.

Ønsket å tilby ny leiekontrakt

Siholmen AS og Helge Gåsø er utleier for Mattilsynet i dag, og ønsket åvidereføre utleieavtalen. Men som hitra-froya.no tidligere har meldt, valgte Mattilsynet å inngå kontrakt iBerge-bygget på Fillan.

- Vi var villige til å diskutere både eventuelle endringer og leiepris. Men sålangt kom det aldri. Da ble ikke alle tilbyderne behandlet likt, slik lovenkrever, uttaler Gåsø til nettstedet.

Frøya-ordfører Berit Flåmo har sagt at hun vil reise til Oslo for å finne svar på hvorfor Mattilsynet har varslet flytting fra Sistranda til Fillan.

Vil diskutere med landbruksministeren

- Jeg vil ha en gjennomgang med landbruksministeren for å forstå hvorfor Mattilsynet har bestemt seg for å flytte, og prosessen som ligger bak. For meg er det helt uforståelig at Mattilsynet kan flytte uten at det har vært en prosess i forkant som har involvert kommunen og andre interesserte. Når statlige arbeidsplasser flyttes ut av en kommune er det vanligvis en høring i forkant, men det har ikke skjedd i dette tilfellet, sa Flåmo til lokalavisa for en måneds tid siden.