Av opprinnelig tre søkere har to allerede trukket sitt kandidatur.Da rådmann Roger Sørensen torsdag orienterte kommunestyret om prosessen med å ansette ny rektor på Sistranda skole, fortalte han at han nå hadde kontakt med konsulentfirmaet Total Consult, for å «headhunte» mulige kandidater.

- Gjennom dem har vi allerde fått noen navn, og disse er positive til å ta en dialog med oss, sa rådmannen, som gjentok at han var innstilt på å bruke lang tid for å finne den rette personen til rektorstillingen.