Fra venstre Direktør i Norges Råfisklag Trygve Myrvang, prisvinner Karl Viktor Solhaug og Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.