Nasjonalforeningen for folkehelsen har et prosjekt de kaller "Hopp for hjertet". Målet er å stimulere til fysisk aktivitet, og alle landets skoler har hatt anledning til å delta. På Frøya har Sistranda skole, Nabeita oppvekstekstsenter og Dyrøy oppvekstsenter meldt seg på.

Egentlig er prosjektet beregnet på elever i 4.-7. klasse, men på Dyrøya er de ikke flere enn at de meldte på hele skolen.

UNDERHOLDNING: Det var en del elever som var borte denne dagen, men de som var til stede sang flere flotte sanger for gjestene sine.

Ett minutt=ett poeng

Dyrøyelevene deltok også med å hoppe tau i fjor, og de har hoppet jevnt og trutt i perioder gjennom hele dette skoleåret. De har hoppet ekstra mye i det siste, ikke minst for å få mest mulig poeng i det to uker lange, nasjonale prosjektet "Hopp for hjertet".

- De får ett poeng for hvert minutt de hopper, forteller en av lærerne deres, Lillian Holm.

Hun kan også fortelle at de legger inn litt skoleundervisning i hoppingen, sånn at de hopper både til alfabetet og til gangetabellen. Antall minutter de bruker på å hoppe tau, melder de inn til Nasjonalforeningen for folkehelsen.

HJERTESUNNE VAFLER: Kirsten (t.v), Håkon, Brit Eling Soleng (fra Nasjonalforeningen for folkehelsen), Arne og Harald fra Dagsenteret for demente var tilskuere da Ella (også fra dagsenteret) stekte sunne vafler.

Lokal demensforening

Nasjonalforeningen for folkehelsen har en lokal demensforening på Frøya, og denne ville gi en påskjønnelse i form av en sunn lunsj til en av skolene som hadde meldt seg på prosjektet. Valget falt på Dyrøy oppvekstsenter, da senteret er aktivt med i Livsglede for eldre. Samtidig var det naturlig å ha med Dagsenteret for demente på Frøya utover til Dyrøya, ettersom skolen har et samarbeid med Livsglede-oppvekstsenteret fra før.

Dagsenteret fikk i oppgave å steke "Hjertesunne vafler", med oppskrift fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Vaffelrøra inneholder blant annet gulrot, kli og honning, og skal altså være et sunnere alternativ til de "vanlige" vaflene.

Sunt og godt

- Vaflene var ikke spesielt gode, hevder Kirsten, som er en av brukerne av dagsenteret. De andre ler, selv om ikke alle er enige, og Ella, som også er en av brukerne, steker ufortrødent videre.

Snart får elevene komme og forsyne seg av både hjertevafler, grovt brød og sunt pålegg, og ikke minst av et bord som bugner av frukt og grønnsaker. Og elevene er ikke seinbedte. De går både to og tre ganger og forsyner seg all den gode og sunne maten.

- Nå klarer vi ikke å hoppe tau etterpå, sier en av dem.

Men det gjør de, etter at de har underholdt gjestene fra Dagsenteret for demente med flott sang. Så bærer det ut for å hoppe. De hopper enkeltvis, og de hopper i par, eller de hopper i fellesskap i et stort slengtau. Og alle hopper for en sunn kropp og et godt hjerte.

SUNN LUNSJ: Sunn mat trenger slett ikke være kjedelig, og elevene ved Dyrøy oppvekstsenter forsynte seg godt av bordet med stort og sunt utvalg.