Nærvær til tragedier og deltakelse i lykkelige stunder