Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i dag en utvidelse av sjøhus for Frøya videregående skole for 12,6 millioner kroner.

Utvalgsmedlem Olav Huseby (gruppeleder Ap), som i dag var med i sitt siste fylkesting etter 36 års tjeneste for fylkeskommunen, sa i sin argumentasjon at dette ikke bare er viktig for Frøya videregående skole, men for hele havbruksnæringa.