I brevet, med overskriften ”Varsel om kritikkverdige forhold ved Frøya videregående skole” står det blant annet: ”Disse varslene har blitt sendt inn fra plasstillitsvalgte og også gjennom øvrige hovedtillitsvalgte/hovedverneombud.”

Elisabeth Jensen er hovedverneombud ved Frøya videregående skole, og presiserer at hun ikke har hatt noe med saken å gjøre.

- Jeg har ikke hatt noe med varslene å gjøre, og kjenner heller ikke igjen sakene slik de presenteres i avisen, sier Jensen.

Plasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet, Lars Erik Hanssen presiserer også overfor lokalavisa at Utdanningsforbundet ikke står bak varselbrevet.