- Pensjonistpartiet er som kjent motstander av kommunesammenslåing. Så leste jeg i Hitra-Frøya at ordfører Ole Haugen og ordfører Berit Flåmo har vært på juledate. Jeg synes det bare er trivelig at de treffes og snakker sammen. Men slik jeg tolker det så er ikke den jevne frøyværing for sammenslåing. Det er greit at Hitraordføreren går høyt på banen og fordeler kontorer og taburetter, men i mine tanker vil det fremdeles være igjen en administrasjon, en rådmann og en ordfører, mener Ervik, som er kommunstyrerepresentant og leder i Hitra Pensjonistparti.

I saken Ervik referer til, forteller de to ordførerne at de rett før jul ba rådmennene sette seg ned for å finne løsninger på hvordan man kan fordele oppgaver i en eventuell felles kommune.

Hvor skal den politiske bastionen ligge? - Men det er to ting som Ole og Berit glemte å diskutere. Det er hva kommunen skal hete. Og hvor selve den politiske bastionen skal ligge. Den må ligge en plass, ferdig med det, sier Ervik.

Han tror heller ikke kommunalminister Jan Tore Sanner kan tvinge Hitra og Frøya til å slå seg sammen.

- Jeg tror Hitra vil være en egen kommune i fremtiden, selv om Sanner rasler med sablene, mener han.