Vil stoppe trafikksikkerhetsarbeid grunnet dårlig kommuneøkonomi