Frøya videregående skole:

– Godt med søkere til Vg1 naturbruk og Vg1 TIP (teknisk indistriell produksjon)

– Få søkere til Vg2 matfag og Vg2 industriteknologi

Hitra videregående skole:

– Få søkere til flere yrkesfaglige programmer  (Vg1 byggteknikk, Vg2 automatisering (ingen), flere har 5 – 6 søkere)

Slik oppsummerer fylkeskommunen hovedpunktene fra våre to videregående skoler etter at alle søknader mottatt pr 14.mars er registrert.

Flere søker mot naturbruk

Som lokalavisa tidligere har omtalt, er det en generell trend i landet at det er flere søkere enn i 2015 som har valgt studieretningene naturbruk(VG1), Fiske og fangst(VG2) og Akvakultur(VG2).

- Det tydeliggjør at flere ungdommer ser mot fiskeri og havbruksnæringen. Jeg synes det er spesielt gledelig å se en økning på søkingen til læreplass innen fiske og fangst, der det i år er 105 søkere, uttalte prosjektmedarbeider i Sett Sjøbein, Kristine Aarnes. Sett Sjøbein er et rekrutterings- og kompetansesamarbeid for marin næring.

Rektor Espen Arntsberg ved Frøya vgs bekrefter denne trenden også lokalt.

- Våre søkertall til VG1 naturbruk har økt fra i fjor, mens søkertallene til VG2 akvakultur og VG2 fiske og fangst er relativt stabile sammenlignet med i fjor, kommenterer Arntsberg.

Enkeltskoler merker store endringer

Det generelle inntrykket på fylkesnivå er at det er små endringer i trendene, men at enkeltskoler merker store endringer i søkertallene.

- Det er små endringer i andelen søkere til de ulike utdanningsprogrammene for skoleåret 2016-2017.  Endringene er på ett prosentpoeng eller mindre. Det er tildeles store endringer i søkertallene for skolene, sier kommunikasjonsrådgiver Vegard Smevoll i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

- Fram til møtet i fylkesutvalget 10. mai skal fylkesrådmannen i samarbeid med partene i arbeidslivet, skolene og andre samarbeidspartnere analysere tallene nærmere og komme med forslag til endringer i opplæringstilbudet for 2016-2017, sier han.

Trendene

Trender i søkning til første videregående er:

  • Studieforberedende utdanningsprogram har økt med ca. 7 prosentpoeng til ca. 54 %

  • Yrkesfaglige utdanningsprogram har gått ned med ca. 7 prosentpoeng til ca. 46 %

  • Det er nasjonalt en nedgang på 6% i antall til yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

  • Det er ca. 250 flere søkere til Vg1 i år enn i fjor. Hovedårsaken er flere avgangselever fra grunnskolen i Trondheim

- Andelen som søker studieforberedende utdanningsprogrammer har økt med syv prosentpoeng. Dette skyldes hovedsakelig at utdanningsprogrammet for medier og kommunikasjon har gått fra å være et yrkesfaglig til et studieforberedende utdanningsprogram, forklarer Sør-Trøndelag fylkeskommune.