Frøya kommunestyre møtes i dag kl. 10 i Frøya herredshus. Dagens hovedsak er diskusjonen rundt framtidi kommunestruktur. Ordføreren har satt av tre timer til denne debatten (kl. 10-13)

Møtet kan du følge direkte på web-tv gjennom kommunens og lokalavisas nettsider.

Følg møtet via denne linken (ekstern lenke)

(Det har vært tekniske problemer med sendinga den første timen. Hvis du fortsatt møter problemer, prøv linken via kommunens nettsider her )

Kommunereform-debatten er ventet å være ferdig ca. kl. 13. Klokka 13.45-14.30 er det berammet en informasjonsrunde fra Havforskningsinstituttets Jan A. Knutsen om aktiv forvaltning.

Deretter går kommunestyret over i vanlig saksbehandling. Blant sakene som skal opp til avgjørelse er:

  • Detaljreguleringsplan for Rabben Marine

  • Kommunedelplan for Sistranda

  • Ny hovedbrannstasjon

  • Revidering av vedtekter for skolefritidsordninga

Møtet er beregnet å vare fram til kl. 17