Rett før jul var det første møtet mellom Hitra og Frøya, der bare de to kommunene var samlet for å diskutere en eventuell sammenslåing. Tidligere har det vært flere møter mellom flere ulike konstellasjoner både nordover, østover og sørover for Øyregionen.

- Vi hadde et uformelt møte med Frøya før jul, der vi ba rådmennene om å sette seg ned og bearbeide en konkret fordeling av administrative funksjoner, ved en eventuell sammenslåing av Hitra og Frøya. Ved en eventuell sammenslåing trenger ikke administrasjonen nødvendigvis å være samlet i ett rådhus. Det kan kanskje gjøre en diskusjon om lokalisering av rådhus litt enklere, sier Haugen.

- Dernest har Snillfjord kommune bedt om et møte i ettermiddag(mandag), på bakgrunn av at kommunestyret har vedtatt å utrede en deling av kommunen, fordi de ser at det er veldig aktuelt at de blir delt i to eller tre. Og i bunnen er det et innbyggerinitiativ, der innbyggerne i Sunde og Hemnskjela har bedt om å få tilhøre Hitra i fremtiden. Det har Hitra kommunestyre allerede sagt at vi ønsker velkommen, sier Haugen.

For Hitra sin del er en sammenslåing av ytre deler av Snillfjord, og Frøya, mest aktuell. Foruten å stå alene.

For Frøya sin del er sammenslåing med Hitra det mest aktuelle.

Må gi Frøya fordeler langt inn i fremtiden

Frøya-ordfører Berit Flåmo gleder seg til å se utfallet av rådmennenes vurderinger.

- Det var et veldig bra møte, mellom ordførerne, rådmenn og opposisjonslederne. Kommunestyret på Frøya her hele tiden vært tydelig på at vi ønsker en nærmere utredning av sammenslåing med Hitra. Det at vi nå har satt oss ned rundt bordet, og bedt rådmennene om innspill til administrative løsninger er veldig positivt. Jeg ser veldig frem til hva de kommer frem til, sier Flåmo, som understreker at politikerne til slutt vil støtte seg på en folkeavstemning.

- Men det folk spør etter er hva som er positivt, og hva som er negativt ved en eventuell sammenslåing med Hitra. Det håper vi nærmere samtaler med Hitra gi svar på. Da kan vi få en saklig og god diskusjon, sier Flåmo.

- Hva mener du skal til for at Frøya kan slå seg sammen med Hitra?

- Det er vanskelig å si noe konkret. Men det må være fordeler som gir oss frøyværinger og næringslivet her, gode fremtidsutsikter. Kunsten er å se fremover i et 30-40 og 50 års-perspektiv, mener Flåmo.

Hitra ser også videre sørover

I mellomjula møttes ordførerne i det såkalte sekskommuners-alternativet på Hitra, i forbindelse med kommunereformen. Det innbefatter Nordmørs-kommunene Halsa,Smøla, Aure, og Hemne, Snillfjord og Hitra i Sør-Trøndelag.

Hitra-ordfører Ole Haugen hadde invitert til møtet, for å avklare eventuelt avtaleutkast for videre forhandlinger om kommunesammenslåing.

- Bakgrunnen for møtet var at dette sammenslåingsalternativet, var det som fikk best score i Telemarksforskning sin utredning. Da ville det være unaturlig å ikke be om et oppfølgingsmøte for å se om det er noe å gå videre med, sier Haugen.

Ferge er en forutsetning for sammenslåing

Men for de seks ordførerne var andre sammenslåingsalternativer lenger frem på prioriteringslisten, og ingen var sikre på om en slik storkommune ville være realistisk. Da må først og fremst forbindelsen mellom kommunene bli bedre.

- Det er en erkjennelse blant kommunene at det er for store avstander til å kunne fungere som en kommune. Så lenge en fergeforbindelse mellom kommunen ikke er på plass, er sammenslåing ikke noe alternativ. Men vi har ikke lagt det helt dødt, og vi er uansett enige om å videreutvikle samarbeidet mellom kommunene, og jobbe konkret med fergeforbindelsen. Og vi er enige om å møtes minst en gang til i løpet av januar, for å eventuelt gå konkret til verks for å utarbeide et sammenslåingsalternativ, sier Haugen.

Alle ordførerne på møtet var enige om at de til syvende og sist vil legge sterk vekt på hva innbyggerne mener.