Mange frivillige og lag ønsker å gjøre hverdagen bedre for barn og unge i asylmottak. UDI Midt Norge har nå delt ut fem millioner kroner til aktiviteter for unge asylsøkere, skriver UDI i en pressemelding.

Det kom inn i alt 120 søknader om midler.

På Hitra var det følgende frivillige, lag, organisasjoner og asylmottak som fikk midler til å aktivisere asylsøkerne ved mottaket i Gammel-Fillan:

Norsk Folkehjelp Hitra:   Språkkafe og språkspill, 37 500

Hitra fotballklubb: Fotballklubb for barn 13- 18, treningsavgift, treningsutstyr, medlemskap, 50 000

Hitra kommune: kulturskolen, kulturprosjekt, 50 000

Hitra Frivilligsentral: aktiviteter i hverdagen, 139 000

Hitra kunstforening: Kunst og håndverk  , 100 000

Hitra Idrettslag: fotball, håndball, svømming, 30 000