17. og 18. november arrangeres det konferanse i Tromsø for turistfiskebedrifter, med oppstart av et nytt nettverk for næringen. Men det er få deltagere fra øyregionen.

- Vi skal stifte et nytt nettverk for de som holder på med fisketurisme, fra hele landet. Men vi skulle absolutt hatt flere deltagere fra Hitra og Frøya, der fisketurismen startet, sier Gunnar Almlid, en av initiativtagerne til den nye organisasjonen, som skal hete Yes Seafishing.

Vil bedre omdømmet

I dag er fisketuristnæringen dårlig organisert. Han mener bedriftene vil bli sterkere om de står sammen i et nettverk.

- Hitra og Frøya har veldig mange små turistbedrifter. Når det nå legges frem et høringsutkast til regulering av fangst i fisketuristnæringen, så burde de i høyeste grad være med på banen, mener Almlid.

Han mener også at næringen trenger å bedre omdømmet.

- Denne næringen har ikke et veldig godt omdømme. Det må vi gjøre noe med, ved å presentere fakta, og opptre med klokskap. Til det har vi laget en veileder for næringen, sier Almlid.