Kommuneekspert Geir Vinsand i Nivi Analyse AS har overfor Aftenposten listet en rekke kommuner som han nå tror er tvangskandidater i kommunereformen. Blant disse er Hitra og Frøya. Selv om en stor andel norske kommuner i utgangspunktet har vendt tommelen ned til sammenslåing, kan fylkesmennene komme til å mene noe annet når de i høst skal legge fram sine kommune-kart overfor regjeringen.

Her lokalt har som kjent Frøya sagt nei til sammenslåing, mens Hitra har sagt ja til sammenslåing med deler av Snillfjord.

Vinsand har listet opp ti typer kommuner som kan bli tvangs-kandidater. I kategorien "Småkommuner som endelig har fått vei/bro" gir han eksemplene Hvaler, Rennesøy, Finnøy, Bokn, Modalen, Hitra, Frøya, ifølge Aftenposten.

Snillfjord er også nevnt, da i kategorien "Historiske feilkonstruksjoner, parteringskandidater og restkommuner". Som kjent har kommunestyret i Snillfjord akseptert at kommunen kan bli delt i tre, der den ene delen er planlagt sammenslått med Hitra.

Regjeringen og stortingsflertallet har allerede sagt at det kan bli aktuelt med tvang, fordi «enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale hensyn», som det heter i Regjeringens forslag til kommunereform.

For kort tid siden uttalte fylkesmennene både i Nord- og i Sør-Trøndelag til Adresseavisen at forslaget derfra kan komme til å inneholde sammenslåings-forslag der kommunene selv har sagt nei.

Både ordføreren i Hitra og ordføreren i Frøya har den siste uka orientert sine respektive kommunestyrer om signaler de har mottatt fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i det siste. Både Hitras Ole L. Haugen (Ap) og Frøyas Berit Flåmo (Ap) sa i sine orienteringer at de har merket seg signalet om at kommunene Ørland og Bjugn kan bli sammenslått mot sin vilje. Ingen av våre ordførere har sagt at det er gitt signaler om at Hitra og Frøya kan bli sammenslått mot sin vilje.

Kommunalminister Jan Tore Sanner sier til Aftenposten at han ikke nå vil spekulere i hvor mange ufrivillige sammenslåinger fylkesmennene legger opp til.

- Jeg forventer at fylkesmennene oppfyller det de er bedt om, en selvstendig vurdering basert på kriteriene for reformen og kommunenes beslutninger, sier Sanner.