Arbeidet med å få til en båtrute fra Jøsnøya, for transport av laks til Europa, har pågått i mange år. Hitra kommune har i samarbeid med Kristiansund og Nordmøre havn bygget Hitra kysthavn, og er klar til å ta i mot skip. Bachke og Co, er klar til å administrere havna, og plassere laks og fisk på kjøl og frys om nødvendig. Zeebrugge i Tyskland har vært nevnt som ankomsthavn.

Men det har til nå skortet på konkrete planer fra rederier som vil transportere laksen.

Nå står imidlertid Stavanger baserte Sea-Cargo klar til å hente laksen, dersom næringslivet vil. Og Hirtshals havn er klare til å ta i mot laksen som eventuelt kommer.

Før helgen var representanter fra nevnte selskaper på Hitra-besøk, sammen med den danske ambassadøren. Ordfører Ole Haugen var ambassadør for Hitra, og hadde et klart formål om å få banket gjennom laksetransport fra Jøsnøya en gang for alle. Spesielt for å avlaste veinettet og øke trafikksikkerheten.

Hitra kommune, Kristiansund og Nordmøre havn, Hirtshals havn og Sea-Cargo var samlet for å få til en båtrute for å transportere laks fra Hitra og Øyregionen.

- Come and do business where the business is, sa han til gjestene, etter å ha forklart hvordan pilene har snudd fra nedover til oppover på Hitra, og hele Øyregionen, de siste tiårene.

- Det er en sjelden positiv utvikling i Hitra og Frøya-området. Vi vokser fortere enn Trondheim. Den sterke veksten i oppdrettsnæringen forklarer mye av den positive utviklingen vi opplever sa Haugen blant annet.

Krever forpliktende samarbeid

- Det er veldig interessant det du forteller. Jeg kjenner at jeg føler meg hjemme her, sa Per Anders Brattgjerd, regiondirektør Sea-Cargo Møre og Midt-Norge. De har allerede tre skip som går innom både Skogn og Sunndalsøra flere ganger i uken.

- Det er fullt mulig å få til to ukentlige avganger fra Jøsnøya. Da kan laksen fraktes direkte ned til Hirtshals. Men det krever selvfølgelig et forpliktende samarbeid. Det er et underskudd på RO-RO tjenester i Europa, og prisen er høy. Derfor er vi avhengig av at hele næringslivet er med, og at de er innstilt på endring. Men jeg mener alt ligger til rette her, for å få næringslivet med på en slik reise, mente Brattgjerd.

Han foreslo å komme innom med det mest aktuelle skipet, Connector, en lørdag, for å vise det frem til næringslivet.

- Vi er åpen for at alle fra næringslivet kan være med.

Må bestemme seg for en dag

Fra Hirtshals havn var blant andre styreleder Anker Laden-Andersen. Han mener det er fullt mulig å få til en slik rute, med både laks fra Jøsnøya til Hirtshals, og andre varer i retur fra Danmark.

- Vi møttes første gang i Danmark, der næringslivet viste stor vilje til å støtte en slik rute. På dette besøket har vi sett på flere muligheter for å frakte varer til Hitra, sa Laden-Andersen.

Han har et konkret forslag for å få oppdrettsnæringen til å begynne å frakte en del av laksen på sjø.

- En av løsningene kan være at næringslivet bestemmer seg for å starte opp med sjøtransport av laks fra én bestemt dato. Og at de bestemmer at 20 prosent av laksen skal transporteres med båt, og 80 prosent på vei, når de skriver kontrakter med kjøperne. Da unngår man også konkurransevridning, mener Laden-Andersen.

Kan markedsføre bærekraft

Han mener sjøtransport av laks også kan gi et konkurransefortrinn.

- Jeg sitter i styret til et selskap som selger makrell på boks. De store kjedene i Europa skriker etter mer bærekraftighet. Da kan næringslivet markedsføre seg med bærekraftighet og samfunnsansvar. Derfor tror jeg det vil være en verdi i seg selv å være de første til å transportere laksen med båt.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no