Slettes ikke alle likte at Birger Sivertsen skrev ”Storsmuglerne på Frøya” for noen år siden.

- Jeg mottok drapstrusler da boka kom ut og plakater av boklanseringen ble revet ned lokalt, fortalte forfatteren da han gjestet Kystmuseets månedlige arrangement ”Lørdagstreffet” sist helg.

Boka endte opp med å bli en salgssuksess. Siden har Birger Sivertsen reist land og strand for å holde foredrag om den lokale Ervik-klanens storstilte spritsmugling.

Totalforbud

- Frøya utmerket seg tidlig som en smugler-bastion etter at landet ble tørrlagt for sterke drikkevarer i perioden 1916-1927, fortalte Sivertsen de godt og vel tretti fremmøtte sist lørdag.

Sivertsen delte også hvordan brennevinsforbudet ble omgått rundt om i landet.

- Oppfinnsomheten kjente ingen grenser, fortalte Sivertsen og publikum humret godt av påfunnene som blant annet innebar hårvann, medisinsk sprit og whisky på resept.

Det lydhøre ublikummet fulgte interesserte med på fortellingene i fra forbudstiden, hvor landet i perioden 1916-1927 ble tørrlagt for sterke drikkevarer.

Noe å tjene penger på

Under denne forbudstiden var de to Frøya-kommunene så fattige at de måtte søke om nødhjelp, fortalte Sivertsen.

Med Ole Ervik i spissen begynte lokale fiskere og sjøfolk et høyt spill for å klare seg økonomisk i nødårene etter 1.verdenskrig.

- Det handlet om overlevelse. Brennevinsforbudet ble noe å tjene penger på. De mente dessuten at det fantes verre forbrytelser enn brennevinssmugling.

Smuglerne satte inn egne skip for å hente brennevin i fra Tyskland som ble solgt videre i hovedsak til Trondheim og omegn, men også helt til Nord-Norge og Vestlandet.

- Ole Ervik var opptatt av å ikke ta unødige sjanser, fortalte Sivertsen. Han holdt seg i bakgrunnen noe andre såkalte ”smuglerkonger” ikke nødvendigvis gjorde.

På en spennende og fornøyelig måte formidlet Birger Sivertsen hvordan den lukrative smuglingen til frøyværingene foregikk. Etterpå fikk publikum prate nærmere med forfatteren og sikre seg signert utgaver av boka.

Tid for boksignering og en prat med forfatteren etter foredraget.

- Hørt historiene lenge før det ble bok

- Dette handler om frøyværinger og derfor måtte jeg hit å høre på foredraget til Birger Sivertsen. Dessuten er det interessant materiale, smiler Guttorm Reppe etter foredraget.

- Jeg har hørt historier om storsmuglingen lenge før det ble bok. Det som var spesielt interessant i dag, var den fine introduksjonen av Birger Sivertsen rundt tiden smuglingen foregikk i.

At det var nød ute i fiskedistriktene og dårlige tider gjorde at Ole Ervik følte han måtte foreta seg noe, påpeker Reppe.

- Han sørget for seg selv og andre, derfor synes jeg ikke han fortjener et dårlig omdømme. Det er fint at historien kommer fram og spesielt moro å høre den bli fortalt av forfatteren selv.

Guttorm Reppe forteller at han har hørt historier om storsmuglingen lenge før det ble bok. Men han satte pris på å høre historen på ny, og denne gang fortalt av forfatteren selv.

Fortalte om sin forbryterske oldefar

Birger Sivertsen forteller at han synes det er helt spesielt å komme til Kystmuseet å holde foredrag om storsmuglerne på Frøya.

- Jeg driver med mye foredragsvirksomhet og synes det er flott å møte et så lydhørt publikum som dette. De er så levende interessert i det jeg har å fortelle, og siden dette er en lokal historie kommer de med sin viten underveis.Det er i historisk sammenheng verdifullt.

Sivertsen har selv tilknytning til øyriket, og han kunne fortelle tilhørerne at Ole Ervik faktisk er hans forbryterske oldefar.

- At det er min egen oldefar jeg har skrevet om, gjør historien spesiell for meg. Og etter å ha hørt historier om storsmuglerne på Frøya i mange år er jeg glad jeg har fått gjort noe med den. Men du vet, det skulle vært laget en spillefilm om storsmuglerne på Frøya. Historien har virkelig alt!