Det skriver Hitra-ordfører Ole Haugen i sin kommentar i kommunens årsmelding for 2008.

Her kommer ordføreren inn på den tunge økonomiske situasjonen som førte til at rundt 35 årsverk måtte kuttes, og hvilke konsekvenser dette har fått for tjenestetilbudet.

Men ordføreren drister seg også til å uttrykke et sterkt framtidshåp.

- Krystallkule har jeg ikke, så jeg skal være forsiktig med å spå. Men, jeg både håper og tror at Hitra kommune vil forbli et godt sted å leve og bo. Vi har naturgitte, menneskeskapte og samfunnsmessige kvaliteter, som det er vel verdt å ta vare på. Samtidig må vi kunne videreformidle våre kvaliteter og fortrinn - vi må "modernisere" oss slik at vi greier å opprettholde innbyggertall og bosetting, ja, gjerne slik at vi greier å bli enda flere hitterværinger, skriver ordføreren.

LAST NED ÅRSMELDINGEN FOR HITRA KOMMUNE HER

Hele årsmeldingen har vi lagt ut på lokalavisas nettsider. Klikk på Hitra - formannskapet - årsmelding.