Hendelsen skal ha skjedd ved Gauklivatnet, som ligger mellom Sandstad og Fillan.

Det er ikke kjent om det er personskade eller skade på bilen så langt.

HF oppdaterer saken.

Tidligere i dag kjørte en semi-trailer av veien og ble knust.