I fylkeskommunens hovedrevisjon av  handlingsprogrammet for samferdsel 2014-17, mente veivesenet at Knarrlagsund bru måtte prioriteres.

I prioriteringslisten skriver veivesenet at problemet er bæreevne, og at tiltak må være ny bru. Begrunnelsen for prioriteringen er at brua er viktig lokalt, og en viktig næringsbru. Lakseslakteriet på Ulvøya er avhengig av bruen.

Utreder tre alternativer

Nå har fylkeskommunen bedt veivesenet utrede tre ulike alternativer for hva som må gjøres med brua.

Frank Lien ved vegavdelingen ved Statens vegvesen region midt forventer at de vil komme med en konklusjon i løpet av januar.

- I hovedrevisjonen av fylkets handlingsprogram spilte veivesenet inn behov for å gjøre noe med Knarrlagsund bru, med nest høyeste prioritet. Fylkeskommunen bestemte da å bestille et forprosjekt, for å utrede ekstra vedlikehold på brua eller om det skal bygges ny bru. Utredningen vil være ferdig i januar, og da vil veivesenet konkludere med en anbefaling til fylkeskommunen, sier Lien.

- Vil påvirke bæreevnen

Veivesenet mener brua er trygg å kjøre på i dag, men at den vil forfalle over tid.

- Problemet er at armeringen ruster, fordi det ble brukt saltvann i støpet. Rusten går utover betongens kvalitet og struktur. Til syvende og sist vil det påvirke bæreevnen, forklarer Lien.

Forprosjektet skal utrede tre alternativer: vedlikeholdskostnader for eksisterende bru, rive og bygge ny bru på samme plass – eller ny plassering av bru lengre vest i Knarrlagsundet.