Jubileumsboka ”Frøya kommune-50 år” ble sendt ut til alle hustander på Frøya i fjor høst. Men under kapitlet om reiseliv er turistnæringen på Sula ikke nevnt.

- Hvordan er det mulig?

Det reagererte Odd E. Larsen, styreleder i Sula Rorbuer kraftig på, gjennom et leserinnlegg i lokalavisa fredag. Leserinnlegget er adressert ordfører Berit Flåmo, som han mener, sammen med redaksjonskomiteen, viser at de ikke har interesse av hva som foregår i øyrekka.

- Hvordan er det mulig å utelate disse i et kapittel om reiselivet på Frøya, spør han blant annet.

- Tragisk at Sula ikke ble nevnt

I løpet av helgen har Flåmo sendt et brev tilbake til Larsen, der hun legger seg flat for kritikken.

- Jeg føler at det blir riktig å gå offentlig ut med beklagelsen, etter som kritikken fra Larsen er et åpent brev. Og så vil jeg si at jeg skjønner at han reagerer på den måten. Jeg beklager, og synes at det er tragisk at Sula Robuer ikke ble nevnt i jubileumsboka, sier Flåmo til lokalavisa.

Her er brevet hun har skrevet til Odd E. Larsen:

Jeg viser til åpent brev til ordføreren datert26.01.15.

Aller først vil jeg sterkt beklage at Sula Rorbuer ikke er omtalt i kapitlet som omhandler reiselivet på Frøya etter 1964. Sekretæren i redaksjonskomiteen har beklaget dette selv i en epost til Sula Rorbuer. Redaksjonskomiteen og sekretæren «legger seg flate» og omtaler det hele som en stor glipp. Det tar ordføreren til etterretning.

Jubileumsbok ble til gjennom en skrivedugnad, og redaksjonskomiteen spurte personer som hadde spesielt kjennskap til de forskjellige temaene om å skrive de forskjellige kapitlene. I forordene skriver redaksjonskomiteen at det er en viss «risiko» for at fremstillingene blir subjektive, men at alle skribentene har vært dyktige og har evnet å skrive historiene med historisk nøyaktighet.

Så var både redaksjonskomiteen og kommunen klar over at ei slik bok ikke kunne ta med alt som er skjedd i kommunen siden 1964. Og en måtte nesten kalkulere med at det kom reaksjoner når hele befolkningen fikk tilgang til boka, og da spesielt om hendelser og institusjoner som ikke er omtalt. Jeg tror dette skjer i de aller fleste bokutgivelser som tar mål av seg å være dokumentariske. Det er kommet tilbakemeldinger på noen årstall som er unøyaktige og på noe eller noen som burde vært omtalt eller nevnt, men som ikke er det. Det vil bli lagt ut en side på kommunens hjemmeside som «retter opp» dette.

Så tilbake til kapitlet om reiseliv. Hotell Frøya har vært motoren i reiselivet på Frøya etter at det ble åpnet i 1988. Det var naturlig å spørre driverne om de kunne tenke seg å skrive kapitlet. De vegret seg, men sa ja, for de har en svært travel hverdag. Og det er viktig å få sagt at Hotell Frøya ikke har hatt turistinformasjonen etter 2012 (Her er det faktafeil i artikkelen, og det er en som har gått korrekturleserne forbi) I den grad Hotell Frøya i etter 2012 har tatt imot henvendelser og besvart dem, så er det noe de ikke har vært betalt for. Og vi vet at hotellet genererer mye aktivitet til øyrekka, ikke minst etter at de fikk egen båt.

Valborg og Stig er selv lei seg for at Sula Rorbuer falt ut i omtalen av reiselivet. Og de tror vel at også andre aktører mener de burde vært omtalt. De leverte imidlertid sitt manus, og selv om de står som forfattere, så fritar det ikke kommunen og redaksjonen som ansvarlig for innholdet. Og glippen er beklaget.

Jubileumsboka omtaler historien og er ikke ment som profilering av bedrifter i reklamesammenheng. Sula Rorbuer har en lang historie og burde så absolutt vært omtalt. Samtidig har jeg forstått det slik at deres produkt selger seg så godt at de ikke har hatt det store behovet for ekstern markedsføring. Odd Larsen er og har vært en viktig person for Sula, og jeg ønsker lykke til med videre engasjement.

Mvh

Berit Flåmo

Ordfører