I Frøya kommune ligger det tre verneområder som i dag forvaltes av fylkesmannen: Froan, Stormyra (Inntian) og Vassholmen (Humlingsværet).

Froan har internasjonal status som Ramsar-område, og vil også i framtida bli forvaltet av fylkesmannen. Men kommunen har nå fått tilbud om de ønsker å overta forvatningsansvaret for de to andre verneområdene. Rådmannen ønsket å si nei, med henvisning til at Frøya kommune ikke har et robust fagmiljø med nødvendig kompetanse til å forvalte. Rådmannen mener at spørsmålet kan tas opp igjen ved en eventuell kommunesammenslåing, hvis det fører til at den nye kommunen har bedre kapasitet på miljøvern.

Men politikerne i i Frøya ser det annerledes. Et enstemmig forvaltningsutvalg har vedtatt at kommunen tar over ansvaret for Vassholmen og Stormyra.