Skagestua på Ner-Skage ved Fillan, er antatt å være Øyregionens eldste hus, godt over 300 år gammelt.

Det viktigste er gjort

Kystmuseet overtok ansvaret for huset på 70-tallet, da det ble restaurert for å hindre forfall. Men på grunn av små ressurser har forfallet likevel gått sin gang, helt til i en omfattende restaurering begynte igjen i fjor.

- I fjor ble murpipa og taket renovert. I år er sør- og østveggen, samt vinduene renovert. Da er de aller viktigste strakstiltakene gjort, sier Ingjerd Olsen Haugan ved Kystmuseet.

Panel av synketømmer

Museet har leid inn to kulturvernhåndverkere fra Røros til å sette den ærverdige stua i stand. De har gjort sørveggen til et lite forskningsprosjekt.

- Vi ønsker å finne ut av hvorfor dagens trevirke har dårligere kvalitet og raskere blir angrepet av sopp enn tidigere. En tredel av kledningen er fra gammelt synketømmer, som har ligget på bunnen av Håelva i Røros i over 40 år. Tidligere ble alt tømmer fløtet og gjennomtrukket av vann. Da ble sukkerstoffene i treet trukket ut, og treet ble mindre mottakelig for sopp. En annen tredel er flekkbarket i to år, og den siste delen er vanlig malmfuru, forteller kulturvernhåndverker Jostein Andersen.

- Men det vil nok være andre enn oss som vil få se resultatet av forsøket. Nå regner jeg med at Skagestua vil stå i minst 100 år til, sier kollega Jo Aspås

Blir eventyrstue

Nå gjenstår det å restaurere bygget innvendig, slik at planen om å lage ei «eventyrstue» for barn kan settes i verk.

- Til neste år håper vi å være ferdige med det innvendige arbeidet. Da er planen å bruke Skagestua til undervisning for skoler og barnehager, sier Olsen Haugan.