- Hendelsen skjedde på Kværnø på Frøya rundt klokken 11.30. Det var en møteulykke mellom en buss og en bil, men det var ikke personskader, forteller politibetjent Lisa Berntsen.

- Hvordan var skadene på kjøretøyene?

- Både bussen og bilen hadde fått seg noen synlige merker, svarer hun.