I fjor ble det rapportert inn bekymringsmeldinger om 49 forskjellige barn til barnevernet i Hitra kommune. Det viser tall som kommunene selv har rapportert inn til Staten. Andelen meldinger er dermed nokså høy i Hitra.

I Frøya kommune kom det i fjor inn 53 bekymringsmeldinger, noe som er omtrent like stor frekvens som i nabokommunen.

Undersøkelser og tiltak

- En melding til barnevernstjenesten kan komme fra privatpersoner eller offentlig tilsette som er urolige for et barn og omsorgsituasjonen til barnet, opplyser SSB på sine nettsider om det aktuelle temaet.

Av de 53 meldingene som kom inn til barnevernet i Hitra, så var det 43 som resulterte i undersøkelser.

- På bakgrunn av en melding kan barnevernstjenesten starte en undersøkelse. Da kan barnevernstjenesten kontakte barnet og foreldrene. I tillegg også andre personer og instanser rundt barnet, for å få mer informasjon om hvordan barnet har det. En undersøkelse kan også omfatte em sakkyndig undersøkelse, forklarer SSB.

Til slutt var det 14 av sakene i Hitra som endte opp med ulike former for tiltak, ifølge SSB-tabellene.

I Frøya kommune var det også 43 av de 53 sakene som resulterte i undersøkelse. Og av disse var det 22 som endte opp med tiltak.

Ulikheter i Kommune-Norge

Det er store forskjeller rundt om i kommune-Norge når det kommer til antall bekymringsmeldinger per tusen barn (0-17 år). Den kommunen som får relativt flest meldinger er Vevelstad i Nordland, der hyppigheten tilsvarer 168 av tusen barn. Det er for det meste småkommuner i toppen på denne listen.

I andre enden finner vi også en god del mindre kommuner. Helt sist er Snåsa kommune i Nord-Trøndelag, der bare elleve av tusen barn har fått melding.

På landsoversikten med 428 kommuner er Hitra kommune plassert som nummer 151, da det her er 55 tilfeller per tusen barn. Mens Frøya er nummer 157 med 54 meldinger per tusen..

Mest og minst i Sør-Trøndelag Hvilken ende av tabellen som er best å være plassert i, er ikke gitt. Høy hyppighet kan selvsagt skyldes mange konkrete tilfeller, men det kan også være fordi der er lavere terskel for å melde fra. Lav hyppighet kan på sin side skyldes både få konkrete tilfeller, men også at listen for bekymringsmelding ligger høyere.

I Sør-Trøndelag er det Hemne kommune som har størst hyppighet av bekymringsmeldinger, da det her var 68 meldinger per tusen barn under 18 år. Deretter følger Rissa med 57 per tusen, før Hitra og Frøya følger.

Så er det Snillfjord kommune som har færrest bekymringsmeldinger i fylket, med 22 per tusen barn.